Lô gan TG - Thống kê lô gan xổ số Tiền Giang - Lô gan XSTG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Tiền Giang ngày 28/10/2020

Lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
30 13-10-2019 50 50
52 29-03-2020 26 32
35 31-05-2020 21 21
67 05-07-2020 16 35
46 12-07-2020 15 22
45 19-07-2020 14 24
47 26-07-2020 13 25
09 02-08-2020 12 35
26 02-08-2020 12 36
76 02-08-2020 12 26
01 09-08-2020 11 27
98 09-08-2020 11 33
54 16-08-2020 10 19
64 16-08-2020 10 17
74 16-08-2020 10 26

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 02-08-2020 12 18
45 - 54 16-08-2020 10 19
46 - 64 16-08-2020 10 11
47 - 74 16-08-2020 10 16
01 - 10 30-08-2020 8 15
03 - 30 30-08-2020 8 14
09 - 90 06-09-2020 7 13
26 - 62 13-09-2020 6 14
13 - 31 20-09-2020 5 15
38 - 83 20-09-2020 5 15

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 37 ngày
01 27 ngày
02 29 ngày
03 25 ngày
04 20 ngày
05 26 ngày
06 38 ngày
07 23 ngày
08 38 ngày
09 35 ngày
10 39 ngày
11 32 ngày
12 22 ngày
13 24 ngày
14 20 ngày
15 23 ngày
16 26 ngày
17 28 ngày
18 22 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 27 ngày
22 30 ngày
23 24 ngày
24 28 ngày
25 30 ngày
26 36 ngày
27 38 ngày
28 29 ngày
29 27 ngày
30 50 ngày
31 23 ngày
32 19 ngày
33 24 ngày
34 34 ngày
35 21 ngày
36 29 ngày
37 19 ngày
38 25 ngày
39 29 ngày
40 33 ngày
41 26 ngày
42 31 ngày
43 33 ngày
44 25 ngày
45 24 ngày
46 22 ngày
47 25 ngày
48 26 ngày
49 29 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 28 ngày
51 23 ngày
52 32 ngày
53 24 ngày
54 19 ngày
55 32 ngày
56 30 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 22 ngày
60 24 ngày
61 21 ngày
62 19 ngày
63 31 ngày
64 17 ngày
65 27 ngày
66 25 ngày
67 35 ngày
68 25 ngày
69 32 ngày
70 34 ngày
71 27 ngày
72 25 ngày
73 26 ngày
74 26 ngày
75 19 ngày
76 26 ngày
77 24 ngày
78 29 ngày
79 31 ngày
80 39 ngày
81 22 ngày
82 35 ngày
83 24 ngày
84 28 ngày
85 19 ngày
86 32 ngày
87 41 ngày
88 36 ngày
89 26 ngày
90 45 ngày
91 16 ngày
92 30 ngày
93 30 ngày
94 20 ngày
95 20 ngày
96 16 ngày
97 29 ngày
98 33 ngày
99 27 ngày

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
74 05-05-2013 386
73 05-01-2014 351
55 31-08-2014 317
00 04-10-2015 260
50 06-03-2016 238
95 24-07-2016 218
37 07-08-2016 216
75 18-09-2016 210
21 25-12-2016 196
41 22-01-2017 192

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 17-05-2020 23
2 28-06-2020 17
6 02-08-2020 12
1 23-08-2020 9
7 06-09-2020 7
3 13-09-2020 6
9 27-09-2020 4
0 04-10-2020 3
4 18-10-2020 1
5 25-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 21-06-2020 18
6 26-07-2020 13
5 02-08-2020 12
4 23-08-2020 9
0 06-09-2020 7
1 13-09-2020 6
7 04-10-2020 3
9 11-10-2020 2
8 18-10-2020 1
3 25-10-2020 0