Lô gan QT - Thống kê lô gan xổ số Quảng Trị - Lô gan XSQT lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 28/10/2020

Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 07-05-2020 24 24
98 21-05-2020 22 34
78 04-06-2020 20 29
11 18-06-2020 18 35
03 25-06-2020 17 29
62 16-07-2020 14 36
97 16-07-2020 14 20
27 30-07-2020 12 29
46 30-07-2020 12 21
37 13-08-2020 10 21
93 13-08-2020 10 18

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 - 41 03-09-2020 7 18
15 - 51 03-09-2020 7 22
56 - 65 03-09-2020 7 13
03 - 30 10-09-2020 6 16
89 - 98 10-09-2020 6 16
18 - 81 24-09-2020 4 17
35 - 53 24-09-2020 4 12
37 - 73 24-09-2020 4 20
05 - 50 01-10-2020 3 20
79 - 97 01-10-2020 3 9

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 29 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 35 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 19 ngày
15 24 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 37 ngày
25 19 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 21 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 20 ngày
36 19 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 23 ngày
46 21 ngày
47 18 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 18 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 21 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 18 ngày
86 31 ngày
87 20 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 26 ngày
93 18 ngày
94 21 ngày
95 23 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
98 03-01-2013 403
39 13-03-2014 341
70 03-07-2014 325
33 04-06-2015 277
29 11-06-2015 276
48 09-07-2015 272
35 29-10-2015 256
14 24-03-2016 235
75 28-04-2016 230
21 08-09-2016 211

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 18-06-2020 18
5 06-08-2020 11
9 13-08-2020 10
8 27-08-2020 8
6 03-09-2020 7
3 10-09-2020 6
4 24-09-2020 4
0 08-10-2020 2
2 15-10-2020 1
7 22-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 07-05-2020 24
5 09-07-2020 15
4 30-07-2020 12
9 06-08-2020 11
3 13-08-2020 10
8 10-09-2020 6
0 17-09-2020 5
2 01-10-2020 3
6 15-10-2020 1
1 22-10-2020 0