Lô gan QNM - Thống kê lô gan xổ số Quảng Nam - Lô gan XSQNM lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 17/06/2021

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 15-12-2020 26 36
93 05-01-2021 23 24
02 19-01-2021 21 23
48 26-01-2021 20 24
82 26-01-2021 20 26
31 16-02-2021 17 34
49 02-03-2021 15 43
85 02-03-2021 15 23
06 16-03-2021 13 30
16 16-03-2021 13 27
80 23-03-2021 12 36
97 23-03-2021 12 23
25 30-03-2021 11 25
52 30-03-2021 11 27
55 06-04-2021 10 24
70 06-04-2021 10 28

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 - 52 30-03-2021 11 20
02 - 20 13-04-2021 9 15
04 - 40 27-04-2021 7 19
17 - 71 27-04-2021 7 15
39 - 93 04-05-2021 6 16
06 - 60 18-05-2021 4 11
13 - 31 18-05-2021 4 15
36 - 63 18-05-2021 4 13

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 24 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 26 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 25 ngày
36 21 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 19 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 24 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 24 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 21 ngày
66 28 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 18 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 23 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 24 ngày
93 24 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 31-01-2012 486
63 15-01-2013 436
72 23-04-2013 422
33 25-11-2014 339
95 26-05-2015 313
80 03-11-2015 290
14 15-12-2015 284
92 09-08-2016 250

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 17-11-2020 30
5 05-01-2021 23
8 02-02-2021 19
3 30-03-2021 11
7 20-04-2021 8
1 04-05-2021 6
6 18-05-2021 4
0 01-06-2021 2
9 08-06-2021 1
4 15-06-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 13-10-2020 35
4 01-12-2020 28
3 29-12-2020 24
6 23-02-2021 16
8 16-03-2021 13
2 06-04-2021 10
9 20-04-2021 8
7 27-04-2021 7
0 01-06-2021 2
1 15-06-2021 0