Lô gan QNM - Thống kê lô gan xổ số Quảng Nam - Lô gan XSQNM lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 28/10/2020

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
81 28-04-2020 26 30
01 23-06-2020 18 27
18 23-06-2020 18 29
56 23-06-2020 18 29
86 14-07-2020 15 25
91 21-07-2020 14 29
55 28-07-2020 13 24
83 28-07-2020 13 27
59 04-08-2020 12 35
60 04-08-2020 12 24
65 04-08-2020 12 21
88 04-08-2020 12 32
98 04-08-2020 12 36
23 18-08-2020 10 27
52 18-08-2020 10 27
76 18-08-2020 10 27
93 18-08-2020 10 24
97 18-08-2020 10 23

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18 - 81 23-06-2020 18 18
56 - 65 04-08-2020 12 12
67 - 76 01-09-2020 8 18
89 - 98 01-09-2020 8 19
06 - 60 08-09-2020 7 11
25 - 52 08-09-2020 7 20
28 - 82 22-09-2020 5 22
59 - 95 22-09-2020 5 21
09 - 90 29-09-2020 4 12
14 - 41 29-09-2020 4 16

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 24 ngày
22 18 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 26 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 25 ngày
36 21 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 19 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 24 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 24 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 21 ngày
66 28 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 21 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 18 ngày
80 36 ngày
81 30 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 23 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 24 ngày
93 24 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 31-01-2012 453
63 15-01-2013 403
72 23-04-2013 389
33 25-11-2014 306
19 05-05-2015 283
95 26-05-2015 280
80 03-11-2015 257
14 15-12-2015 251

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 04-08-2020 12
8 11-08-2020 11
0 01-09-2020 8
2 08-09-2020 7
1 22-09-2020 5
7 29-09-2020 4
6 06-10-2020 3
4 13-10-2020 2
3 20-10-2020 1
5 27-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 07-07-2020 16
1 21-07-2020 14
6 25-08-2020 9
7 01-09-2020 8
3 15-09-2020 6
8 29-09-2020 4
4 06-10-2020 3
5 13-10-2020 2
9 20-10-2020 1
0 27-10-2020 0