Lô gan QNG - Thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi - Lô gan XSQNG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 28/10/2020

Lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
40 02-05-2020 25 25
05 16-05-2020 23 24
11 06-06-2020 20 36
32 27-06-2020 17 28
65 27-06-2020 17 29
64 04-07-2020 16 21
78 18-07-2020 14 25
04 01-08-2020 12 18
39 01-08-2020 12 37
61 01-08-2020 12 34
16 08-08-2020 11 45
28 15-08-2020 10 28
36 15-08-2020 10 29

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 01-08-2020 12 18
16 - 61 08-08-2020 11 14
39 - 93 29-08-2020 8 12
46 - 64 12-09-2020 6 14
05 - 50 19-09-2020 5 23
06 - 60 19-09-2020 5 20
56 - 65 19-09-2020 5 13
13 - 31 26-09-2020 4 12
36 - 63 26-09-2020 4 15
59 - 95 26-09-2020 4 14

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 31 ngày
02 35 ngày
03 36 ngày
04 18 ngày
05 24 ngày
06 34 ngày
07 26 ngày
08 30 ngày
09 23 ngày
10 33 ngày
11 36 ngày
12 27 ngày
13 27 ngày
14 30 ngày
15 32 ngày
16 45 ngày
17 53 ngày
18 29 ngày
19 30 ngày
20 15 ngày
21 29 ngày
22 29 ngày
23 23 ngày
24 18 ngày
25 35 ngày
26 21 ngày
27 20 ngày
28 28 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 23 ngày
32 28 ngày
33 25 ngày
34 28 ngày
35 24 ngày
36 29 ngày
37 24 ngày
38 41 ngày
39 37 ngày
40 25 ngày
41 23 ngày
42 25 ngày
43 35 ngày
44 35 ngày
45 25 ngày
46 24 ngày
47 37 ngày
48 23 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 20 ngày
52 31 ngày
53 25 ngày
54 29 ngày
55 22 ngày
56 29 ngày
57 34 ngày
58 27 ngày
59 25 ngày
60 40 ngày
61 34 ngày
62 23 ngày
63 38 ngày
64 21 ngày
65 29 ngày
66 19 ngày
67 22 ngày
68 34 ngày
69 38 ngày
70 28 ngày
71 26 ngày
72 30 ngày
73 30 ngày
74 32 ngày
75 28 ngày
76 34 ngày
77 31 ngày
78 25 ngày
79 27 ngày
80 29 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 37 ngày
84 22 ngày
85 25 ngày
86 22 ngày
87 24 ngày
88 33 ngày
89 22 ngày
90 31 ngày
91 26 ngày
92 28 ngày
93 25 ngày
94 30 ngày
95 20 ngày
96 23 ngày
97 35 ngày
98 23 ngày
99 20 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
34 26-05-2012 436
58 03-11-2012 413
53 26-01-2013 401
11 11-10-2014 312
37 14-03-2015 290
30 16-05-2015 281
38 06-06-2015 278
01 27-06-2015 275
24 12-09-2015 264
15 13-02-2016 242

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 16-05-2020 23
3 25-07-2020 13
2 15-08-2020 10
8 22-08-2020 9
4 29-08-2020 8
6 19-09-2020 5
7 03-10-2020 3
1 10-10-2020 2
5 17-10-2020 1
9 24-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 25-04-2020 26
1 23-05-2020 22
8 15-08-2020 10
2 29-08-2020 8
6 05-09-2020 7
9 26-09-2020 4
3 03-10-2020 3
0 10-10-2020 2
4 17-10-2020 1
7 24-10-2020 0