Lô gan QB - Thống kê lô gan xổ số Quảng Bình - Lô gan XSQB lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 28/10/2020

Lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 05-12-2019 42 42
96 26-03-2020 26 26
24 07-05-2020 24 24
47 21-05-2020 22 22
03 28-05-2020 21 21
42 04-06-2020 20 41
43 04-06-2020 20 24
81 04-06-2020 20 23
23 18-06-2020 18 27
09 25-06-2020 17 31
18 16-07-2020 14 33
58 16-07-2020 14 22
85 16-07-2020 14 32
34 23-07-2020 13 21
55 23-07-2020 13 34
66 23-07-2020 13 34
92 23-07-2020 13 29
72 06-08-2020 11 32
86 06-08-2020 11 22
02 13-08-2020 10 42
99 13-08-2020 10 36

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 04-06-2020 20 20
18 - 81 16-07-2020 14 14
58 - 85 16-07-2020 14 18
34 - 43 23-07-2020 13 14
68 - 86 20-08-2020 9 11
38 - 83 03-09-2020 7 12
05 - 50 17-09-2020 5 23
69 - 96 17-09-2020 5 17
23 - 32 24-09-2020 4 15

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 42 ngày
03 21 ngày
04 32 ngày
05 29 ngày
06 27 ngày
07 22 ngày
08 24 ngày
09 31 ngày
10 31 ngày
11 23 ngày
12 42 ngày
13 17 ngày
14 27 ngày
15 18 ngày
16 45 ngày
17 57 ngày
18 33 ngày
19 20 ngày
20 22 ngày
21 32 ngày
22 24 ngày
23 27 ngày
24 24 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 36 ngày
28 39 ngày
29 29 ngày
30 29 ngày
31 25 ngày
32 22 ngày
33 26 ngày
34 21 ngày
35 25 ngày
36 29 ngày
37 27 ngày
38 23 ngày
39 19 ngày
40 32 ngày
41 40 ngày
42 41 ngày
43 24 ngày
44 22 ngày
45 28 ngày
46 26 ngày
47 22 ngày
48 30 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 30 ngày
52 25 ngày
53 31 ngày
54 42 ngày
55 34 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 22 ngày
59 24 ngày
60 41 ngày
61 32 ngày
62 25 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 23 ngày
66 34 ngày
67 28 ngày
68 34 ngày
69 30 ngày
70 20 ngày
71 27 ngày
72 32 ngày
73 29 ngày
74 48 ngày
75 35 ngày
76 26 ngày
77 22 ngày
78 29 ngày
79 21 ngày
80 26 ngày
81 23 ngày
82 33 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 32 ngày
86 22 ngày
87 27 ngày
88 20 ngày
89 28 ngày
90 34 ngày
91 27 ngày
92 29 ngày
93 41 ngày
94 23 ngày
95 22 ngày
96 26 ngày
97 22 ngày
98 22 ngày
99 36 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 03-03-2011 498
75 31-01-2013 399
64 25-07-2013 374
82 12-12-2013 354
13 05-06-2014 329
03 28-08-2014 317
24 13-11-2014 306
53 28-01-2016 243
40 24-03-2016 235
76 07-07-2016 220

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 04-06-2020 20
9 02-07-2020 16
5 16-07-2020 14
8 06-08-2020 11
7 13-08-2020 10
2 27-08-2020 8
4 17-09-2020 5
6 24-09-2020 4
3 01-10-2020 3
1 22-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 24-10-2019 48
8 06-02-2020 33
5 04-06-2020 20
3 25-06-2020 17
4 09-07-2020 15
1 30-07-2020 12
7 24-09-2020 4
0 01-10-2020 3
6 08-10-2020 2
9 22-10-2020 0