Lô gan NT - Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận - Lô gan XSNT lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 28/10/2020

Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
97 27-03-2020 27 27
41 29-05-2020 21 31
73 29-05-2020 21 44
32 19-06-2020 18 19
45 19-06-2020 18 25
88 03-07-2020 16 22
51 10-07-2020 15 26
87 10-07-2020 15 27
16 17-07-2020 14 25
07 24-07-2020 13 23
85 24-07-2020 13 20
31 31-07-2020 12 36
66 31-07-2020 12 23
72 31-07-2020 12 22
80 31-07-2020 12 25
89 07-08-2020 11 35
20 14-08-2020 10 33
21 14-08-2020 10 32
35 14-08-2020 10 33
91 14-08-2020 10 40

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 21-08-2020 9 19
89 - 98 28-08-2020 8 18
56 - 65 04-09-2020 7 15
17 - 71 11-09-2020 6 16
19 - 91 18-09-2020 5 30
69 - 96 18-09-2020 5 16
06 - 60 25-09-2020 4 12
14 - 41 25-09-2020 4 16
28 - 82 25-09-2020 4 16

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 22 ngày
02 25 ngày
03 38 ngày
04 26 ngày
05 38 ngày
06 35 ngày
07 23 ngày
08 29 ngày
09 17 ngày
10 21 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 25 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 25 ngày
17 31 ngày
18 22 ngày
19 53 ngày
20 33 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 28 ngày
24 23 ngày
25 27 ngày
26 21 ngày
27 23 ngày
28 33 ngày
29 28 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 27 ngày
34 25 ngày
35 33 ngày
36 28 ngày
37 35 ngày
38 20 ngày
39 22 ngày
40 26 ngày
41 31 ngày
42 29 ngày
43 32 ngày
44 28 ngày
45 25 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 26 ngày
52 21 ngày
53 42 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 37 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 41 ngày
60 48 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 24 ngày
64 23 ngày
65 40 ngày
66 23 ngày
67 28 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 41 ngày
71 28 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 26 ngày
75 20 ngày
76 29 ngày
77 22 ngày
78 34 ngày
79 34 ngày
80 25 ngày
81 42 ngày
82 22 ngày
83 23 ngày
84 33 ngày
85 20 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 22 ngày
89 35 ngày
90 30 ngày
91 40 ngày
92 28 ngày
93 25 ngày
94 17 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 27 ngày
98 33 ngày
99 34 ngày

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
76 03-08-2012 426
82 31-10-2014 309
13 07-11-2014 308
96 26-12-2014 301
93 27-03-2015 288
92 24-07-2015 271
58 18-09-2015 263
98 22-01-2016 245

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 22-05-2020 22
8 29-05-2020 21
5 21-08-2020 9
0 28-08-2020 8
9 11-09-2020 6
2 25-09-2020 4
6 02-10-2020 3
3 09-10-2020 2
1 16-10-2020 1
4 23-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 24-04-2020 26
3 12-06-2020 19
1 26-06-2020 17
7 10-07-2020 15
9 14-08-2020 10
8 04-09-2020 7
4 18-09-2020 5
5 25-09-2020 4
0 09-10-2020 2
2 23-10-2020 0