Lô gan LA - Thống kê lô gan xổ số Long An - Lô gan XSLA lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Long An ngày 28/10/2020

Lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
97 22-02-2020 31 31
77 23-05-2020 22 22
40 30-05-2020 21 37
22 06-06-2020 20 41
92 13-06-2020 19 25
39 20-06-2020 18 26
28 27-06-2020 17 34
78 04-07-2020 16 18
87 25-07-2020 13 22
09 01-08-2020 12 32
81 08-08-2020 11 25
82 08-08-2020 11 32
10 15-08-2020 10 24
17 15-08-2020 10 35

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 - 87 25-07-2020 13 13
28 - 82 08-08-2020 11 15
89 - 98 22-08-2020 9 17
01 - 10 05-09-2020 7 14
09 - 90 05-09-2020 7 16
04 - 40 12-09-2020 6 13
18 - 81 12-09-2020 6 151
08 - 80 19-09-2020 5 151
79 - 97 19-09-2020 5 151

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 20 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 20 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 20 ngày
39 26 ngày
40 37 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 23 ngày
44 49 ngày
45 20 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 39 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 16 ngày
66 27 ngày
67 24 ngày
68 27 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 20 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 22 ngày
78 18 ngày
79 20 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 25 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 21 ngày
97 31 ngày
98 23 ngày
99 20 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
35 21-02-2009 605
33 15-01-2011 506
12 28-09-2013 365
54 14-06-2014 328
02 27-12-2014 300
46 27-06-2015 274
21 04-07-2015 273
40 05-03-2016 238
17 02-04-2016 234
25 14-05-2016 228

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 09-05-2020 24
2 11-07-2020 15
0 01-08-2020 12
8 22-08-2020 9
1 29-08-2020 8
9 05-09-2020 7
5 26-09-2020 4
4 10-10-2020 2
6 17-10-2020 1
3 24-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 30-05-2020 21
6 04-07-2020 16
9 22-08-2020 9
0 05-09-2020 7
1 12-09-2020 6
5 19-09-2020 5
8 03-10-2020 3
7 10-10-2020 2
2 17-10-2020 1
4 24-10-2020 0