Lô gan KG - Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang - Lô gan XSKG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 05/03/2024

Lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22 25-06-2023 36 51
29 17-09-2023 24 24
72 05-11-2023 17 25
93 05-11-2023 17 21
35 19-11-2023 15 36
60 19-11-2023 15 18
97 19-11-2023 15 34
86 26-11-2023 14 28
00 10-12-2023 12 22
21 10-12-2023 12 29
98 10-12-2023 12 24
33 17-12-2023 11 23
42 17-12-2023 11 26
61 17-12-2023 11 35
02 24-12-2023 10 46
15 24-12-2023 10 36
32 24-12-2023 10 27
55 24-12-2023 10 28

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 - 21 07-01-2024 8 15
06 - 60 14-01-2024 7 16
15 - 51 14-01-2024 7 17
23 - 32 14-01-2024 7 15
79 - 97 14-01-2024 7 168
57 - 75 21-01-2024 6 168
78 - 87 21-01-2024 6 16
02 - 20 28-01-2024 5 17
17 - 71 04-02-2024 4 13

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 24 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 29 ngày
60 18 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 23 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 38 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 629
66 05-05-2013 546
96 16-11-2014 466
91 13-11-2016 362
61 16-07-2017 327
93 27-08-2017 321
50 22-04-2018 287
28 13-01-2019 249
02 03-02-2019 246
97 23-06-2019 226

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 19-11-2023 15
3 26-11-2023 14
9 31-12-2023 9
2 21-01-2024 6
0 28-01-2024 5
1 04-02-2024 4
8 11-02-2024 3
5 18-02-2024 2
7 25-02-2024 1
4 03-03-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 26-02-2023 53
8 29-10-2023 18
0 19-11-2023 15
1 10-12-2023 12
9 28-01-2024 5
7 04-02-2024 4
2 11-02-2024 3
6 18-02-2024 2
4 25-02-2024 1
3 03-03-2024 0