Lô gan HG - Thống kê lô gan xổ số Hậu Giang - Lô gan XSHG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 28/10/2020

Lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27 29-02-2020 30 30
96 28-03-2020 26 26
71 13-06-2020 19 19
97 20-06-2020 18 44
01 04-07-2020 16 31
53 04-07-2020 16 18
62 04-07-2020 16 26
64 11-07-2020 15 33
28 25-07-2020 13 27
22 01-08-2020 12 23
33 01-08-2020 12 28
60 08-08-2020 11 39
67 08-08-2020 11 20
86 08-08-2020 11 24
90 08-08-2020 11 20
92 08-08-2020 11 26
36 15-08-2020 10 23
47 15-08-2020 10 31
94 15-08-2020 10 23

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 - 71 29-08-2020 8 151
35 - 53 29-08-2020 8 151
36 - 63 05-09-2020 7 12
29 - 92 12-09-2020 6 15
57 - 75 12-09-2020 6 15
04 - 40 19-09-2020 5 15
78 - 87 19-09-2020 5 14
02 - 20 26-09-2020 4 14

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 18 ngày
01 31 ngày
02 27 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 44 ngày
06 28 ngày
07 22 ngày
08 23 ngày
09 22 ngày
10 28 ngày
11 25 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 32 ngày
15 28 ngày
16 28 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 52 ngày
20 21 ngày
21 34 ngày
22 23 ngày
23 44 ngày
24 29 ngày
25 33 ngày
26 24 ngày
27 30 ngày
28 27 ngày
29 35 ngày
30 16 ngày
31 22 ngày
32 30 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 23 ngày
37 34 ngày
38 37 ngày
39 28 ngày
40 21 ngày
41 32 ngày
42 29 ngày
43 26 ngày
44 36 ngày
45 21 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 45 ngày
49 44 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 38 ngày
52 38 ngày
53 18 ngày
54 24 ngày
55 17 ngày
56 22 ngày
57 56 ngày
58 29 ngày
59 22 ngày
60 39 ngày
61 31 ngày
62 26 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 30 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 20 ngày
71 19 ngày
72 21 ngày
73 33 ngày
74 21 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 18 ngày
78 28 ngày
79 17 ngày
80 19 ngày
81 25 ngày
82 20 ngày
83 53 ngày
84 29 ngày
85 37 ngày
86 24 ngày
87 26 ngày
88 20 ngày
89 29 ngày
90 20 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 25 ngày
94 23 ngày
95 23 ngày
96 26 ngày
97 44 ngày
98 25 ngày
99 26 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
94 27-11-2010 513
51 19-01-2013 401
66 20-04-2013 388
35 23-11-2013 357
89 19-04-2014 336
91 27-12-2014 300
48 23-04-2016 231
05 28-05-2016 226
69 11-06-2016 224
53 24-09-2016 209

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 14-03-2020 28
6 16-05-2020 23
5 15-08-2020 10
1 29-08-2020 8
4 12-09-2020 6
3 19-09-2020 5
2 26-09-2020 4
7 03-10-2020 3
8 17-10-2020 1
0 24-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 21-03-2020 27
4 11-07-2020 15
2 15-08-2020 10
7 05-09-2020 7
1 12-09-2020 6
8 19-09-2020 5
3 26-09-2020 4
6 03-10-2020 3
5 10-10-2020 2
0 24-10-2020 0