Lô gan DT - Thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp - Lô gan XSDT lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đồng Tháp ngày 28/10/2020

Lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18 18-05-2020 23 23
63 22-06-2020 18 21
13 13-07-2020 15 28
08 20-07-2020 14 24
37 27-07-2020 13 47
80 03-08-2020 12 21
76 10-08-2020 11 16
85 10-08-2020 11 19
78 17-08-2020 10 26

Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 03-08-2020 12 12
03 - 30 31-08-2020 8 28
37 - 73 07-09-2020 7 14
25 - 52 14-09-2020 6 14
23 - 32 21-09-2020 5 15
59 - 95 21-09-2020 5 14
34 - 43 28-09-2020 4 15
48 - 84 28-09-2020 4 18
69 - 96 28-09-2020 4 14
07 - 70 05-10-2020 3 19

Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 21 ngày
03 31 ngày
04 31 ngày
05 20 ngày
06 17 ngày
07 32 ngày
08 24 ngày
09 38 ngày
10 34 ngày
11 23 ngày
12 25 ngày
13 28 ngày
14 17 ngày
15 31 ngày
16 26 ngày
17 40 ngày
18 23 ngày
19 24 ngày
20 28 ngày
21 26 ngày
22 21 ngày
23 21 ngày
24 21 ngày
25 25 ngày
26 21 ngày
27 25 ngày
28 23 ngày
29 19 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 29 ngày
33 37 ngày
34 21 ngày
35 22 ngày
36 33 ngày
37 47 ngày
38 27 ngày
39 40 ngày
40 36 ngày
41 34 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 29 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 29 ngày
48 35 ngày
49 37 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 34 ngày
52 31 ngày
53 32 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 23 ngày
59 37 ngày
60 26 ngày
61 31 ngày
62 27 ngày
63 21 ngày
64 34 ngày
65 18 ngày
66 29 ngày
67 34 ngày
68 29 ngày
69 25 ngày
70 35 ngày
71 25 ngày
72 35 ngày
73 24 ngày
74 28 ngày
75 33 ngày
76 16 ngày
77 21 ngày
78 26 ngày
79 30 ngày
80 21 ngày
81 32 ngày
82 34 ngày
83 42 ngày
84 26 ngày
85 19 ngày
86 22 ngày
87 28 ngày
88 20 ngày
89 30 ngày
90 19 ngày
91 25 ngày
92 50 ngày
93 29 ngày
94 19 ngày
95 17 ngày
96 31 ngày
97 29 ngày
98 31 ngày
99 26 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
17 04-05-2009 595
72 09-05-2011 490
97 19-09-2011 471
59 02-04-2012 443
03 04-03-2013 395
42 03-02-2014 347
44 17-02-2014 345
88 12-05-2014 333
89 15-12-2014 302
16 09-02-2015 294

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 29-06-2020 17
3 06-07-2020 16
5 24-08-2020 9
1 31-08-2020 8
2 14-09-2020 6
7 21-09-2020 5
8 05-10-2020 3
0 12-10-2020 2
4 19-10-2020 1
6 26-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 01-06-2020 21
7 03-08-2020 12
3 17-08-2020 10
0 31-08-2020 8
1 14-09-2020 6
9 21-09-2020 5
4 28-09-2020 4
2 12-10-2020 2
6 19-10-2020 1
8 26-10-2020 0