Lô gan DNG - Thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng - Lô gan XSDNG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 28/10/2020

Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06 24-06-2020 35 37
3 11-07-2020 30 30
76 11-07-2020 30 39
58 29-07-2020 25 53
51 12-08-2020 21 38
44 29-08-2020 16 26
13 02-09-2020 15 26
26 02-09-2020 15 26
15 09-09-2020 13 25
77 09-09-2020 13 37
05 12-09-2020 12 37
27 19-09-2020 10 36
29 19-09-2020 10 31

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 - 51 09-09-2020 13 15
58 - 85 23-09-2020 9 23
06 - 60 30-09-2020 7 15
14 - 41 30-09-2020 7 14
05 - 50 03-10-2020 6 14
07 - 70 03-10-2020 6 17
25 - 52 03-10-2020 6 13
36 - 63 03-10-2020 6 18
39 - 93 03-10-2020 6 19

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
3 30 ngày
03 21 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 37 ngày
07 21 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 32 ngày
11 27 ngày
12 29 ngày
13 26 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 26 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 24 ngày
22 32 ngày
23 27 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 27 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 32 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 26 ngày
45 30 ngày
46 21 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
Bộ số Gan cực đại
49 26 ngày
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 28 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 32 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 22 ngày
65 27 ngày
66 23 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 29 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 30 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
69 17-08-2016 430
06 12-07-2017 336
83 04-11-2017 303
81 06-01-2018 285
50 24-02-2018 271
42 24-03-2018 263
19 18-04-2018 256
55 19-05-2018 247
78 30-05-2018 244
92 23-06-2018 237

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 20-06-2020 36
5 15-07-2020 29
5 15-07-2020 29
0 26-08-2020 17
1 16-09-2020 11
3 23-09-2020 9
4 26-09-2020 8
7 03-10-2020 6
2 07-10-2020 5
6 21-10-2020 1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 15-08-2020 20
5 05-09-2020 14
6 09-09-2020 13
3 12-09-2020 12
8 26-09-2020 8
2 07-10-2020 5
4 14-10-2020 3
0 17-10-2020 2
1 21-10-2020 1
9 24-10-2020 0