Lô gan DN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai - Lô gan XSDN lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 28/10/2020

Lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
75 22-01-2020 35 35
92 13-05-2020 23 23
78 20-05-2020 22 23
98 20-05-2020 22 28
63 27-05-2020 21 21
37 08-07-2020 15 24
20 15-07-2020 14 23
35 15-07-2020 14 23
68 15-07-2020 14 26
73 15-07-2020 14 25
93 15-07-2020 14 40
22 22-07-2020 13 46
70 22-07-2020 13 58
08 29-07-2020 12 29
10 29-07-2020 12 19
36 29-07-2020 12 31
95 05-08-2020 11 24
45 12-08-2020 10 22
65 12-08-2020 10 23
85 12-08-2020 10 31

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 15-07-2020 14 15
36 - 63 29-07-2020 12 12
08 - 80 19-08-2020 9 20
29 - 92 26-08-2020 8 11
02 - 20 02-09-2020 7 16
59 - 95 02-09-2020 7 12
12 - 21 09-09-2020 6 14
46 - 64 16-09-2020 5 15
48 - 84 16-09-2020 5 19
45 - 54 23-09-2020 4 16

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 19 ngày
01 28 ngày
02 26 ngày
03 21 ngày
04 24 ngày
05 26 ngày
06 32 ngày
07 15 ngày
08 29 ngày
09 43 ngày
10 19 ngày
11 23 ngày
12 44 ngày
13 29 ngày
14 25 ngày
15 26 ngày
16 23 ngày
17 23 ngày
18 30 ngày
19 27 ngày
20 23 ngày
21 25 ngày
22 46 ngày
23 21 ngày
24 22 ngày
25 26 ngày
26 30 ngày
27 25 ngày
28 22 ngày
29 23 ngày
30 25 ngày
31 33 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 34 ngày
35 23 ngày
36 31 ngày
37 24 ngày
38 28 ngày
39 39 ngày
40 29 ngày
41 41 ngày
42 39 ngày
43 28 ngày
44 22 ngày
45 22 ngày
46 24 ngày
47 28 ngày
48 25 ngày
49 41 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 24 ngày
54 20 ngày
55 27 ngày
56 26 ngày
57 28 ngày
58 25 ngày
59 28 ngày
60 34 ngày
61 30 ngày
62 23 ngày
63 21 ngày
64 44 ngày
65 23 ngày
66 31 ngày
67 22 ngày
68 26 ngày
69 25 ngày
70 58 ngày
71 26 ngày
72 21 ngày
73 25 ngày
74 31 ngày
75 35 ngày
76 32 ngày
77 24 ngày
78 23 ngày
79 23 ngày
80 22 ngày
81 26 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 35 ngày
85 31 ngày
86 27 ngày
87 31 ngày
88 25 ngày
89 23 ngày
90 24 ngày
91 23 ngày
92 23 ngày
93 40 ngày
94 33 ngày
95 24 ngày
96 34 ngày
97 30 ngày
98 28 ngày
99 25 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 04-02-2009 607
61 02-04-2014 338
39 31-12-2014 299
98 21-01-2015 296
62 04-03-2015 290
52 25-03-2015 287
58 15-07-2015 271
89 05-08-2015 268
12 02-03-2016 238

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 24-06-2020 17
0 12-08-2020 10
6 19-08-2020 9
7 26-08-2020 8
4 02-09-2020 7
2 16-09-2020 5
8 23-09-2020 4
1 30-09-2020 3
5 14-10-2020 1
3 21-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 29-04-2020 25
0 01-07-2020 16
5 08-07-2020 15
9 15-07-2020 14
1 12-08-2020 10
7 26-08-2020 8
3 23-09-2020 4
8 30-09-2020 3
6 14-10-2020 1
4 21-10-2020 0