Lô gan DLK - Thống kê lô gan xổ số Đắc Lắc - Lô gan XSDLK lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đắc Lắc ngày 28/10/2020

Lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 24-03-2020 28 28
22 23-06-2020 18 26
59 07-07-2020 16 28
63 07-07-2020 16 25
33 21-07-2020 14 18
56 28-07-2020 13 22
75 28-07-2020 13 28
04 04-08-2020 12 18
53 04-08-2020 12 35
74 04-08-2020 12 24
81 11-08-2020 11 44
83 11-08-2020 11 27
90 11-08-2020 11 29
96 11-08-2020 11 27
14 18-08-2020 10 21
38 18-08-2020 10 25
49 18-08-2020 10 26
82 18-08-2020 10 27

Cặp lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 - 83 18-08-2020 10 19
36 - 63 08-09-2020 7 14
56 - 65 15-09-2020 6 19
49 - 94 22-09-2020 5 16
02 - 20 29-09-2020 4 15
14 - 41 29-09-2020 4 16
19 - 91 29-09-2020 4 15
01 - 10 06-10-2020 3 12
15 - 51 06-10-2020 3 14

Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 32 ngày
02 40 ngày
03 21 ngày
04 18 ngày
05 33 ngày
06 38 ngày
07 25 ngày
08 24 ngày
09 24 ngày
10 20 ngày
11 36 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 21 ngày
15 20 ngày
16 29 ngày
17 23 ngày
18 33 ngày
19 30 ngày
20 26 ngày
21 20 ngày
22 26 ngày
23 31 ngày
24 33 ngày
25 49 ngày
26 27 ngày
27 30 ngày
28 31 ngày
29 18 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 18 ngày
34 36 ngày
35 30 ngày
36 22 ngày
37 46 ngày
38 25 ngày
39 23 ngày
40 23 ngày
41 28 ngày
42 27 ngày
43 20 ngày
44 50 ngày
45 28 ngày
46 22 ngày
47 26 ngày
48 43 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 27 ngày
52 19 ngày
53 35 ngày
54 21 ngày
55 29 ngày
56 22 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 28 ngày
60 29 ngày
61 20 ngày
62 20 ngày
63 25 ngày
64 26 ngày
65 40 ngày
66 21 ngày
67 22 ngày
68 30 ngày
69 25 ngày
70 29 ngày
71 53 ngày
72 28 ngày
73 28 ngày
74 24 ngày
75 28 ngày
76 24 ngày
77 28 ngày
78 19 ngày
79 27 ngày
80 21 ngày
81 44 ngày
82 27 ngày
83 27 ngày
84 34 ngày
85 21 ngày
86 41 ngày
87 38 ngày
88 32 ngày
89 24 ngày
90 29 ngày
91 41 ngày
92 25 ngày
93 19 ngày
94 29 ngày
95 19 ngày
96 27 ngày
97 31 ngày
98 29 ngày
99 28 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
88 08-05-2012 439
74 15-05-2012 438
25 15-10-2013 364
65 10-12-2013 356
78 18-02-2014 346
44 02-09-2014 318
56 14-04-2015 286
15 07-07-2015 274
71 29-09-2015 262
53 03-11-2015 257

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 28-01-2020 36
2 26-05-2020 22
4 21-07-2020 14
3 18-08-2020 10
5 25-08-2020 9
9 22-09-2020 5
6 06-10-2020 3
7 13-10-2020 2
8 20-10-2020 1
1 27-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 17-09-2019 55
9 05-11-2019 48
3 19-05-2020 23
5 28-07-2020 13
6 08-09-2020 7
1 22-09-2020 5
7 29-09-2020 4
2 06-10-2020 3
0 20-10-2020 1
8 27-10-2020 0