Lô gan BTH - Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận - Lô gan XSBTH lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 28/10/2020

Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 28-05-2020 21 35
90 28-05-2020 21 22
25 04-06-2020 20 21
40 02-07-2020 16 29
64 09-07-2020 15 22
71 09-07-2020 15 35
17 16-07-2020 14 39
92 16-07-2020 14 18
19 23-07-2020 13 33
72 06-08-2020 11 26
18 13-08-2020 10 37
32 13-08-2020 10 25

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 - 71 16-07-2020 14 24
25 - 52 20-08-2020 9 12
29 - 92 27-08-2020 8 13
47 - 74 03-09-2020 7 14
07 - 70 17-09-2020 5 24
18 - 81 17-09-2020 5 11
36 - 63 24-09-2020 4 13
38 - 83 24-09-2020 4 20
79 - 97 24-09-2020 4 14

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 32 ngày
02 30 ngày
03 23 ngày
04 29 ngày
05 20 ngày
06 24 ngày
07 24 ngày
08 29 ngày
09 19 ngày
10 25 ngày
11 22 ngày
12 32 ngày
13 21 ngày
14 31 ngày
15 31 ngày
16 22 ngày
17 39 ngày
18 37 ngày
19 33 ngày
20 23 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 23 ngày
24 28 ngày
25 21 ngày
26 29 ngày
27 23 ngày
28 30 ngày
29 31 ngày
30 33 ngày
31 30 ngày
32 25 ngày
33 19 ngày
34 26 ngày
35 19 ngày
36 46 ngày
37 25 ngày
38 23 ngày
39 26 ngày
40 29 ngày
41 29 ngày
42 19 ngày
43 31 ngày
44 31 ngày
45 23 ngày
46 19 ngày
47 32 ngày
48 24 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 29 ngày
52 26 ngày
53 21 ngày
54 46 ngày
55 38 ngày
56 33 ngày
57 27 ngày
58 32 ngày
59 34 ngày
60 23 ngày
61 24 ngày
62 16 ngày
63 31 ngày
64 22 ngày
65 25 ngày
66 34 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 24 ngày
70 31 ngày
71 35 ngày
72 26 ngày
73 34 ngày
74 43 ngày
75 27 ngày
76 21 ngày
77 23 ngày
78 35 ngày
79 28 ngày
80 43 ngày
81 21 ngày
82 28 ngày
83 45 ngày
84 27 ngày
85 19 ngày
86 25 ngày
87 27 ngày
88 43 ngày
89 21 ngày
90 22 ngày
91 44 ngày
92 18 ngày
93 39 ngày
94 36 ngày
95 31 ngày
96 22 ngày
97 39 ngày
98 32 ngày
99 23 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
39 26-04-2012 439
31 07-03-2013 394
10 04-04-2013 390
45 13-03-2014 341
76 05-02-2015 294
77 30-07-2015 269
09 24-09-2015 261
21 01-10-2015 260
83 14-01-2016 245
54 09-06-2016 224

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 18-06-2020 18
9 25-06-2020 17
7 09-07-2020 15
1 13-08-2020 10
3 17-09-2020 5
8 24-09-2020 4
0 01-10-2020 3
4 08-10-2020 2
2 15-10-2020 1
5 22-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 02-01-2020 38
9 09-07-2020 15
5 30-07-2020 12
2 20-08-2020 9
8 03-09-2020 7
3 10-09-2020 6
6 17-09-2020 5
4 08-10-2020 2
7 15-10-2020 1
1 22-10-2020 0