Lô gan BP - Thống kê lô gan xổ số Bình Phước - Lô gan XSBP lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 28/10/2020

Lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
43 09-05-2020 24 24
00 16-05-2020 23 36
96 06-06-2020 20 29
75 20-06-2020 18 46
53 04-07-2020 16 32
33 11-07-2020 15 32
54 11-07-2020 15 23
10 18-07-2020 14 45
92 18-07-2020 14 24
35 25-07-2020 13 23
50 01-08-2020 12 38
79 08-08-2020 11 23
41 15-08-2020 10 49

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35 - 53 25-07-2020 13 18
01 - 10 05-09-2020 7 13
14 - 41 05-09-2020 7 17
25 - 52 12-09-2020 6 22
39 - 93 19-09-2020 5 17
08 - 80 26-09-2020 4 16
79 - 97 26-09-2020 4 19
12 - 21 03-10-2020 3 15
48 - 84 03-10-2020 3 17

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 36 ngày
01 19 ngày
02 23 ngày
03 34 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 25 ngày
07 31 ngày
08 24 ngày
09 16 ngày
10 45 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 21 ngày
14 29 ngày
15 20 ngày
16 24 ngày
17 22 ngày
18 28 ngày
19 23 ngày
20 25 ngày
21 18 ngày
22 32 ngày
23 26 ngày
24 25 ngày
25 27 ngày
26 42 ngày
27 22 ngày
28 30 ngày
29 36 ngày
30 23 ngày
31 36 ngày
32 17 ngày
33 32 ngày
34 23 ngày
35 23 ngày
36 22 ngày
37 19 ngày
38 27 ngày
39 24 ngày
40 31 ngày
41 49 ngày
42 43 ngày
43 24 ngày
44 28 ngày
45 26 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 22 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 24 ngày
52 40 ngày
53 32 ngày
54 23 ngày
55 25 ngày
56 25 ngày
57 29 ngày
58 33 ngày
59 30 ngày
60 25 ngày
61 26 ngày
62 27 ngày
63 34 ngày
64 32 ngày
65 27 ngày
66 44 ngày
67 41 ngày
68 28 ngày
69 27 ngày
70 27 ngày
71 29 ngày
72 22 ngày
73 24 ngày
74 24 ngày
75 46 ngày
76 23 ngày
77 28 ngày
78 42 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 28 ngày
82 31 ngày
83 25 ngày
84 32 ngày
85 38 ngày
86 26 ngày
87 25 ngày
88 50 ngày
89 24 ngày
90 37 ngày
91 20 ngày
92 24 ngày
93 24 ngày
94 25 ngày
95 27 ngày
96 29 ngày
97 46 ngày
98 31 ngày
99 32 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 20-10-2012 414
51 11-01-2014 350
76 07-02-2015 294
01 25-04-2015 283
46 11-07-2015 272
93 05-12-2015 251
11 09-04-2016 233
08 11-06-2016 224
68 15-10-2016 206
48 05-11-2016 203

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 23-11-2019 44
6 14-12-2019 41
2 18-07-2020 14
4 15-08-2020 10
7 22-08-2020 9
3 19-09-2020 5
0 26-09-2020 4
8 03-10-2020 3
1 10-10-2020 2
9 24-10-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 23-05-2020 22
5 30-05-2020 21
9 08-08-2020 11
1 22-08-2020 9
7 29-08-2020 8
6 26-09-2020 4
4 03-10-2020 3
3 10-10-2020 2
0 17-10-2020 1
8 24-10-2020 0