Lô gan AG - Thống kê lô gan xổ số An Giang - Lô gan XSAG lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 28/01/2021

Lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 16-07-2020 27 30
73 23-07-2020 26 43
09 08-10-2020 15 28
56 15-10-2020 14 28
60 15-10-2020 14 23
58 29-10-2020 12 23
65 29-10-2020 12 30
44 05-11-2020 11 38
57 05-11-2020 11 24
02 12-11-2020 10 21
13 12-11-2020 10 36
37 12-11-2020 10 24
59 12-11-2020 10 23
63 12-11-2020 10 29

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 29-10-2020 12 14
37 - 73 12-11-2020 10 19
03 - 30 17-12-2020 5 20
45 - 54 17-12-2020 5 18
48 - 84 17-12-2020 5 17
06 - 60 24-12-2020 4 14
36 - 63 24-12-2020 4 14
39 - 93 24-12-2020 4 14
68 - 86 24-12-2020 4 18

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 23 ngày
02 21 ngày
03 24 ngày
04 23 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 34 ngày
08 25 ngày
09 28 ngày
10 34 ngày
11 30 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 30 ngày
15 18 ngày
16 36 ngày
17 38 ngày
18 17 ngày
19 22 ngày
20 31 ngày
21 31 ngày
22 29 ngày
23 24 ngày
24 33 ngày
25 34 ngày
26 33 ngày
27 31 ngày
28 26 ngày
29 23 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 26 ngày
34 32 ngày
35 33 ngày
36 20 ngày
37 24 ngày
38 23 ngày
39 25 ngày
40 24 ngày
41 25 ngày
42 39 ngày
43 30 ngày
44 38 ngày
45 44 ngày
46 40 ngày
47 29 ngày
48 24 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 39 ngày
52 25 ngày
53 24 ngày
54 35 ngày
55 40 ngày
56 28 ngày
57 24 ngày
58 23 ngày
59 23 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 29 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 26 ngày
68 21 ngày
69 49 ngày
70 31 ngày
71 28 ngày
72 31 ngày
73 43 ngày
74 18 ngày
75 29 ngày
76 29 ngày
77 25 ngày
78 40 ngày
79 30 ngày
80 23 ngày
81 23 ngày
82 19 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 20 ngày
86 29 ngày
87 23 ngày
88 20 ngày
89 23 ngày
90 28 ngày
91 32 ngày
92 26 ngày
93 22 ngày
94 25 ngày
95 32 ngày
96 24 ngày
97 22 ngày
98 42 ngày
99 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 08-07-2010 546
30 18-08-2011 488
50 12-12-2013 367
64 08-10-2015 272
03 24-12-2015 261
33 14-01-2016 258
78 21-01-2016 257
27 30-06-2016 234
81 25-08-2016 226
57 06-10-2016 220

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 13-02-2020 45
9 01-10-2020 16
6 15-10-2020 14
4 22-10-2020 13
5 26-11-2020 8
0 10-12-2020 6
7 17-12-2020 5
2 07-01-2021 2
8 14-01-2021 1
1 21-01-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 17-09-2020 18
1 08-10-2020 15
3 22-10-2020 13
4 12-11-2020 10
0 19-11-2020 9
2 26-11-2020 8
7 17-12-2020 5
6 07-01-2021 2
5 14-01-2021 1
8 21-01-2021 0